Tình hình quỹ lớp

Danh sách đóng quỹ lớp:

Ghi chú:

  • Vì lý do nhạy cảm nên chi tiết sử dụng tiền quỹ lớp sẽ nằm ở mục “Chi tiết chi tiêu quỹ lớp” phải đăng nhập (login) – là thành viên mới xem được.
  • Bạn có thể đăng nhập tại đây . (Đăng ký lần đầu nhớ đổi password giúp em, ko thì liên hệ với em để reset pass a)!
  • Mong các bạn thông cảm vì không phải thông tin nào cũng để người không phải thành viên lớp xem được. Mong các bạn ủng hộ!

Thủ quỹ:

  • Stk: 19033231170029
  • Techcombank
  • Chủ tk: Vũ Thị Minh Huệ

Khi chuyển khoản các bạn ghi đầy đủ họ tên nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *