Chuyên mục lưu trữ: Danh sách SV

Tình hình quỹ lớp

Danh sách đóng quỹ lớp:

Ghi chú:

  • Vì lý do nhạy cảm nên chi tiết sử dụng tiền quỹ lớp sẽ nằm ở mục “Chi tiết chi tiêu quỹ lớp” phải đăng nhập (login) – là thành viên mới xem được.
  • Bạn có thể đăng nhập tại đây . (Đăng ký lần đầu nhớ đổi password giúp em, ko thì liên hệ với em để reset pass a)!
  • Mong các bạn thông cảm vì không phải thông tin nào cũng để người không phải thành viên lớp xem được. Mong các bạn ủng hộ!

Thủ quỹ:

  • Stk: 19033231170029
  • Techcombank
  • Chủ tk: Vũ Thị Minh Huệ

Khi chuyển khoản các bạn ghi đầy đủ họ tên nhé!